NÁVRH INTERIÉRU   Zameranie/vizualizácia/konzultácia

Každý priestor, aj malý, sa dá navrhnúť tak, aby sa spájala účelovosť s estetickým prevedením.