MARIO BURGR

Výroba nábytku / poradenstvo pre povrchovú úpravu dreva /reštaurovanie

Výrobky, ktoré pre vás vyrábame, sú výsledkom našej spoločnej práce. Spolu tvoríme, navzájom sa inšpirujeme. Na výrobu nábytku v maximálnej miere používame prírodné materiály. Pri povrchovej úprave používame moridlá, patiny, oleje, vosky, olejové laky a šelakové politúry, ktoré si na základe dlhoročných skúseností sami miešame z prírodných surovín. 

Iba tí, ktorí majú trpezlivosť robiť jednoduché veci dokonale, niekedy získajú zručnosť robiť zložité veci jednoducho. Friedrich von Schiller (1759 - 1805 )    


EVA BURGR 

Design nábytku a interiéru / vizualizácie / šperky / fotografia / grafika

Aj keď mojou hlavnou činnosťou je fotografovanie, venujem sa i tvorbe interiéru. Študovala som dizajn nábytku a interiéru, spolu s Mariom navrhujeme nábytkové solitéry. Tvorím interiér od zamerania, cez vizualizačný 3D návrh, až po realizáciu celkového priestoru. Mojou novou tvorivou činnosťou je výroba živicových šperkov s použitím prírodných materiálov, ktoré nachádzam v prírode. Milujem svoju prácu.